تماس با ما
شماره تلفن: 03832321622
شماره موبایل: 09364138705
شماره فاکس: 03832321622
کانال تلگرام:@sku_math41
ایمیل: skumath41@gmail.com
شهرکرد ، بلوار رهبر ، دانشگاه شهرکرد، دانشکده علوم ریاضی
کد پستی : 8818634141